Please upgrade your flash player.
Vineri, 18 Octombrie 2019

Cadrul Legislativ

 • Codul Civil Titlul IV despre servituti
 • HOTARÂRE nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
 • HOTARÂREA nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism*) - Republicare
 • HOTARÂRE nr. 314 din 12 iunie 1998 privind actualizarea limitelor amenzilor prevazute în Legea protectiei mediului nr. 137/1995
 • HOTARÂRE nr. 448 din 16 mai 2002 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii de prevenire si stingere a incendiilor
 • HOTARÂRE nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii
 • HOTARÂRE nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în constructii
 • LEGE nr. 78 din 26 februarie 2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 325 din 27 mai 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice Parlamentul României adopta prezenta lege.
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice
 • LEGE nr. 453 din 18 iulie 2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor
 • LEGE nr. 519 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 401 din 7 octombrie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • LEGEA Nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
 • LEGEA nr. 50/1991*) din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor - Republicare
 • LEGEA Nr. 184 din 12 aprilie 2001*) privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect – Republicare in Monitorul Oficial, partea I, cu numarul 771 din data de 23 august 2004
 • LEGEA LOCUINTEI nr. 114 din 11 octombrie 1996
 • LEGEA protectiei civile nr. 106 din 25 septembrie 1996
 • LEGEA PROTECTIEI MEDIULUI nr. 137 din 29 decembrie 1995
 • LEGEA protectiei muncii nr. 90 din 12 iulie 1996
 • NORME METODOLOGICE din 20 iunie 2002 privind modul de elaborare a studiului de prefezabilitate si a studiului de fezabilitate pentru proiectele de parteneriat public-privat, desfasurarea negocierilor cu investitorii selectati si continutul standard al contractului de parteneriat public-privat
 • NORME METODOLOGICE din 27 iunie 1996 privind finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor si a regulamentelor locale de urbanism - Republicare
 • ORDIN nr. 84 din 14 iunie 2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc
 • ORDIN nr. 88 din 14 iunie 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003
 • ORDIN nr. 775 din 22 iulie 1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor
 • ORDIN nr. 1943 din 19 decembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • ORDIN nr. 1013 din 6 iunie 2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii
 • ORDONANTA Nr. 4 din 14 ianuarie 1994 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protectia speciala si încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind activitatea de metrologie în constructii
 • REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi în constructii
 
Copyright 2007 Ordinul Arhitectilor din Romania - Filiala Prahova